سالهاست محصولات ایران کاپ در دستان قهرمانان ورزش کشور می درخشد. امید است در آینده نیز جوایز زیبای ما تشکر کوچکی از زحمات و تلاش های پهلوانان این سرزمین باشد.